Mladí cyklisté vědí jak jezdit bezpečně

Mladí cyklisté vědí jak jezdit bezpečně
15.5.2024
Na dopravním hřišti proběhlo okresní kolo 20. ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžící porovnali své znalosti i dovednosti a připomněli si základní první pomoc při úrazech.

 

Ve spolupráci s Městskou policí Ústí nad Labem proběhlo 14. května 2024 okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo na ústeckém dopravním hřišti. Soutěž určenou pro děti čtvrtých až osmých ročníků ZŠ vyhlašuje Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem této akce je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu, ke snižování dopravní nehodovosti a zlepšování techniky jízdy na kole v dopravním provozu.

Soutěžící jsou rozděleni do dvou věkových kategorií a soutěží ve dvou disciplínách. V první prokazují své teoretické znalosti pravidel silničního provozu, druhá disciplína je zaměřena na praktické dovednosti v simulovaném silničním provozu. Nedílnou součástí akce je také zvládnutí základní první pomoci při úrazech v dopravě.

Zahájení akce se zúčastnil radní pro sport Jiří Horák, který přivítal všechny soutěžící a popřál jim hodně štěstí při plnění úkolů. V okresním kole soutěžilo 52 žáků z 8 základních škol. V obou kategoriích pak nejlepší výsledky předvedli žáci ze Základní školy E. Krásnohorské, kteří tak postoupili do krajského kola soutěže.