Na opravy silnic jdou další peníze

Na opravy silnic jdou další peníze
14.8.2020
Prostředky z hospodářské činnosti města putují zpět do oprav místních komunikací, ve středu o tom rozhodli městští radní.

 

Rada města Ústí nad Labem po projednání schválila rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 1 743 000 Kč. Peníze jsou převedeny z vlastních fondů hospodářské činnosti zpět do oprav a rekonstrukcí místních komunikací a jejich součástí a příslušenství. Od měsíce května 2020 navíc zákonodárci novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, uložili vlastníkům komunikací nové povinnosti na úseku technicky nezpůsobilých vozidel odstavených na veřejných komunikacích.

Finanční prostředky ve výši 400 000 Kč budou využity na platby nájmů za plochu pro odstavování technicky nezpůsobilých vozidel, jejíž zřízení si odbor dopravy a majetku zajistil v areálu PKÚ v Hrbovicích. Další finanční prostředky ve výši 1 053 000 Kč budou využity na posílení velkoplošných oprav chodníků v technologii ACO 8CH (asfaltobeton jemný). V této položce plánuje odbor dopravy a majetku na podzim letošního roku zrealizovat ještě velkoplošnou opravu částečně pojížděného chodníku v ul. Poláčkova, přičemž část finančních prostředků určených na tuto opravu ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 byla v rámci restrikcí v důsledku krize kolem covid-19 krácena. Finanční prostředky ve výši 290 000 Kč budou použity na zpracování projektové dokumentace investiční akce „Připojení krematoria k MOS - PD“ pro připojení objektu krematoria k optické síti, které je třeba pro zajištění osazení kamerového systému, dálkového přístupu ke kremační peci, komunikaci mezi středisky Městských služeb, apod.