Na sportování dětí poputuje přes 17 milionů

Na sportování dětí poputuje přes 17 milionů
19.5.2023
Rada schválila dotace na sportování dětí a mládeže formou šeků. Předloženo bylo 55 žádostí za 17 788 500 Kč.

 

Dotace z rozpočtu roku 2023 odboru školství, kultury a sportu na oblast celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let budou rozděleny takto:

  • Karate klub Slovan – 10 000 Kč,
  • Tělovýchovná jednota Sebuzín – 20 000 Kč,
  • TJ Pikron – 12 500 Kč,
  • TJ Saně Ústí – 32 000 Kč.

Rada dále souhlasila s poskytnutím např. těchto dotací: Athletic Club Ústí nad Labem – 656 500 Kč, Fotbalový klub Český Lev Neštěmice – 1 121 000 Kč, Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem – 811 500 Kč nebo USK PROVOD – 1 398 500 Kč. Schválení těchto dotací však náleží zastupitelstvu města.

Dotaci je možno poskytnout sportovním oddílům a klubům formou šeků na podporu celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let. Každé dítě má nárok na 2 šeky.

Celkem bylo podáno 59 žádostí, z nichž 4 byly v průběhu formální kontroly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek. Celkem tedy bylo předloženo 55 žádostí v celkové výši 17 788 500 Kč. Pro rok 2023 činí výše finančního objemu dotační kategorie 16 000 000 Kč. Z důvodu zachování maximální hodnoty šeků, tedy u výkonnostního sportu ve výši 4 000 Kč a u zájmové sportovní činnosti ve výši 2 500 Kč, bylo navrženo rozpočet dotační kategorie navýšit o 1 500 000 Kč. Došlo proto radou ke schválení přesunu nedočerpané části finančních prostředků z dotačních kategorií tradiční kolektivní a individuální sport a celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let na celkovou konečnou výši 17 788 500 Kč.