Na výsadbu a údržbu květin putují miliony korun

Na výsadbu a údržbu květin putují miliony korun
20.1.2023
Ústí nad Labem hledá dodavatele několika veřejných zakázek na výsadbu a údržbu květin v centru města a na okružních křižovatkách. Hodnota zakázek dosahuje téměř deseti milionů.

 

Radní na svém posledním zasedání schválili vyhlášení těchto tří veřejných zakázek:

Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 800 000 Kč bez DPH schválili radní. Předmětem zakázky je údržba již založených výsadeb v centru města Ústí nad Labem a výsadeb na okružních křižovatkách. Údržba na plochách bude spočívat zejména v pravidelné zálivce (v závislosti na klimatických podmínkách), pletí plochy a údržbě okrasných trav a trvalek. Bude se provádět také pravidelný úklid ploch a v případě zcizení či úhynu rostlin bude zajištěna jejich dosadba. Místem plnění je plocha mezi OC FORUM a OD LABE, zelený pás u OD LABE, plocha u plastiky u OD LABE, okružní křižovatka Dobětice, okružní křižovatka Klíše – Hvězda, zelený pás v ul. Panská, ovál u OC FORUM a okružní křižovatka pod Větruší. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

Údržba zeleně na okružní křižovatce Střekov

Radní schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba zeleně na okružní křižovatce Střekov s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 300 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je údržba nové výsadby na okružní křižovatce Střekov, založení trvalkových výsadeb na přilehlých ostrůvcích a jejich následná údržba. Ta zahrnuje pravidelnou zálivku, pletí, údržbu stromů, trvalek, okrasných trav a cibulovin, čistotu ploch a v případě zcizení či úhynu dosadbu rostlin. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 800 000 Kč bez DPH schválili radní. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem, a to údržba mobilních nádob s květinami, údržba závěsných květináčů na sloupech trolejového vedení a údržba květinových pyramid. Údržba zahrnuje instalace a demontáž závěsných květináčů a pyramid, výměnu zeminy, osazení květin na jaře a na podzim, v průběhu sezóny pravidelnou zálivku, pletí, čistotu a dosadbu zcizených květin. Místem plnění jsou mobilní nádoby (centrum města), kruhový objezd ELBA (Ústí nad Labem – Severní Terasa), závěsné květináče (centrum města) a květinové pyramidy (Mírové náměstí). Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.