Nařízení primátora města Petra Nedvědického

Nařízení primátora města Petra Nedvědického
16.3.2020
O konkrétních opatřeních k provozu města a jeho úřadu rozhodl primátor Ústí nad Labem. Opatření vstupují v platnost okamžitě.

 

Primátor města ve vztahu k centrálním opatřením nařizuje:

Samospráva a úřad:

  1. Samosprávná vedení města a obvodů se rozdělí na dva týmy, které budou řídit operativně chod města (týmy pracují odděleně, v případě nákazy v jednom týmu přechází řízení na tým druhý)
  2. S  platností od pondělí 16. března 11.00 končí provoz úřadu pro veřejnost. U městských obvodů končí provoz okamžitě. Pro vyřízení neodkladných záležitostí je možné předjednat individuální termín návštěvy příslušného úředníka. Občan na tuto návštěvu může být vpušťen pouze bude-li vybaven OOP (minimálně rouškou)
  3. Plánované schůzky samosprávného vedení města a obvodů v prostorách města budou okamžitě zrušeny
  4. Veškerá podání musí být prováděna pouze elektronickou cestou - mail, datová schránka
  5. Městské obvody budou veškeré své kroky ve vztahu ke koronaviru projednávat s ohledem na jednotný postup prostřednictvím starosty/tajemníka MO s primátorem/tajemníkem magistrátu.

 

Odbor školství:

S okamžitou platností se rozšiřuje okruh rodičů, kteří mohou svoje dítě umístit do vyhrazených jeslí a školek a to: zdravotnický personál nemocnice Ústí nad Labem, záchranné služby Ústí nad Labem, zaměstnanci ambulantních zdravotních služeb na území města Ústí nad Labem, složky IZS (hasiči, PČR), městská policie a děti úředníků magistrátu i obvodů

Děti do 3 let

Péči zajišťují Jesle města Ústí nad Labem – v budově na Severní Terase 2 třídy, v Neštěmicích 1 třída. Je možnost otevření další třídy, která je nyní připravena jako náhradní prostor v případě opravy bazénu.

Děti od 3 do 6 let

Opět skupina o maximálním počtu 15 dětí.

Již otevřena MŠ Větrná – 6 tříd.

V případě potřeby zajistíme otevření MŠ Dobětice  – dvě budovy po 4 třídách – celkem 8 tříd.

Skupiny můžou být pouze po 15 dětech.

 

Děti od 6 do 10 let

V úterý 17. 3. se otvírá ZŠ Mírová pro děti od 6-10 let pro stejnou skupinu rodičů jako je uvedeno v předešlém odstavci.

Dobrovolnická činnost DDM bude přemístěna z prostor Krajské zdravotní do prostor základní školy.

Zajistíme zásobení potravinami z okolních škol pro úterní zprovoznění. Opět skupiny o 15 dětech.

 

Primátor města doporučuje a žádá:

Dobrovolníci a pomoc z řad UJEP a neziskových organizací

Zajištění dobrovolníků z řad zaměstnanců školských příspěvkových organizací pro péči o děti, zajištění provozu kuchyní a úklidu pro všechna zařízení včetně domovů pro seniory.

Zkontaktujeme střední školy s oborem kuchař – dobrovolníci jako pomocní kuchaři. Neziskové organizace budou na pondělním jednání vyzvány k účasti prostřednictvím dobrovolných služeb při zajištění servisu pro ohroženou skupinu osob.

Studenti UJEP budou požádáni o službu v pobytových zařízeních sociálních služeb a vedení dětských kolektivů v zařízeních pro děti zdravotníků.