Nejlepší nabídku na úvěr hledá město Ústí nad Labem

Nejlepší nabídku na úvěr hledá město Ústí nad Labem
16.4.2021
Výzvu k podání nabídky na úvěr 100 milionů Kč vyhlásila rada města. Finance chce využít například na investiční akce.

 

Pro další rozvoj města schválilo zastupitelstvo 100milionový úvěr, který  bude využíván na financování investičních akcí a opravy dlouhodobého majetku v roce 2022 a 2023 dle schváleného rozpočtu nebo rozpočtového výhledu. Stanovenými základními parametry je čerpání úvěru v letech 2022 a 2023, splácení úvěru od roku 2025 po dobu pěti následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami, použití variabilní úrokové sazby + marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou sazbu. Vyzváno bude pět bank, a to KB, ČSOB, ČS, Raiffeisenbank a Sberbank CZ.

Podle výzvy budou součástí nákladů na úvěr jen úroky, přípustné nejsou žádné poplatky za vyřízení žádosti o úvěr, za vedení účtu nebo změny podmínek. Hodnotícím kritérium bude ekonomická výhodnost, přičemž tu bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Lhůta pro podání nabídek je do 27. 5. 2021.