Nové parkoviště vznikne v Chabařovicích u jezera Milada

Nové parkoviště vznikne v Chabařovicích u jezera Milada
13.5.2022
Souhlas s realizací stavby parkoviště Chabařovice schválili radní. Parkoviště bude mít 299 parkovacích míst plus 8 míst pro invalidy.

 

Udělení souhlasu statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka pozemků p. č. 1730/19, 1730/20, 1740/11 v k. ú. Chabařovice a pozemků p. č. 1013/6, 1014/152, 1014/154, 1014/183 v k. ú. Předlice se vstupem na uvedené pozemky a realizací stavby Parkoviště Chabařovice schválila rada města.

Stavba bude realizována v rámci akce státního podniku DIAMO s názvem Jezero Milada – vybudování tří záchytných parkovišť. Vlastnická práva města jsou dotčená jen stavbou Parkoviště Chabařovice. Součástí návrhu jsou obousměrné zastávky MHD.