Nové technologie usnadní parkování v centru města

Nové technologie usnadní parkování v centru města
24.8.2018
Podmínky parkování zlepší nové technologie, které pro parkoviště pod Mariánskou skálou a Zanádraží připravuje ve spolupráci s Metropolnetem společnost ČD - Telematika.

 

Zmodernizuje vybrané parkovací systémy a zajistí zobrazování aktuálních informací o obsazenosti jednotlivých parkovacích lokalit na proměnném dopravním značení.

„Parkování je v Ústí nad Labem stále velký problém. Proto usilujeme o co nejefektivnější využití kapacit, které jsou k dispozici,“ uvedl první náměstek primátorky Jiří Madar. „Díky novému systému budou mít motoristé nejen aktuální informace o možnostech odstavení svého automobilu, ale proměnné dopravní značení je bude k volným parkovacím kapacitám i navádět,“ dodal Jiří Madar.

V parkovacím domě Mariánské garáže dojde k úplné obnově parkovací a odbavovací technologie včetně kamerového systému. Nový parkovací systém bude poskytovat online data o počtu volných parkovacích míst, číst a evidovat registrační značky parkujících vozidel. Umožní také vzdálenou správu včetně ovládání kamer. Nový systém instalovaný na závorovém venkovním parkovišti U Jelínka umožní mj. získávat online informace o volných parkovacích místech na této lokalitě. 

V objektu parkovacího domu Zanádraží dojde k instalaci nových technologií, které zajistí vzdálenou správu systémů v Mariánských garážích a na parkovišti U Jelínka, získávání dat o obsazenosti těchto lokalit a jejich poskytování k zobrazení na proměnných dopravních značeních včetně navigace do míst s volnou parkovací kapacitou. Toto proměnné značení naistaluje ČD - Telematika na vybraných lokalitách na třech přístupových trasách do Ústí nad Labem, a sice od Lovosic, Trmic a Děčína.