Novela o občanských průkazech – informace OSŽ

Novela o občanských průkazech – informace OSŽ
1.12.2021
Úprava zákona o občanských průkazech začala platit již od 1. srpna, i nyní však může občany nepříjemně překvapit.

 

Novinkou je zneplatnění průkazu v případě změny osobního stavu po uplynutí zákonem stanovené lhůty – na základě § 34 odst. 3 písm. b) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne úmrtí manžela nebo partnera. Občanský průkaz je automaticky v AISEOP zneplatněn.

Skončení platnosti občanského průkazu

§ 34

(2) Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu,

b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

c) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu, nebo

d) změny pohlaví.

 

(3) Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne

a) uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,

b) úmrtí manžela nebo partnera, nebo

c) nabytí právní moci rozhodnutí o

 

1. rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství,

2. zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství,

3. prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné, nebo

4. prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého.