Nový varovný systém vznikne v Ústí nad Labem

Nový varovný systém vznikne v Ústí nad Labem
10.6.2020
Vybudování nového varovného systému obyvatel ve středu stvrdil podpisem smlouvy s dodavatelem primátor Petr Nedvědický. Většinu nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí.

 

Varovný informační systém obyvatelstva (VISO) slouží k zajištění varování osob před hrozícím nebezpečím a zajištění připravenosti města na mimořádné události. Současný varovný systém postavený na analogové jednocestné bezdrátové technologii je již zastaralý. „Nový systém bude plně digitální. Komunikace tak bude rychlejší, přenos a protokolování informací kvalitnější. Projekt bude také nově rozšířen do lokalit, kde v minulosti chyběl,“ vysvětlil primátor Petr Nedvědický. VISO bude propojeno se systémy integrovaného záchranného systému spravovanými HZS. Pro vybrané vozy městské policie budou pořízeny mobilní sirény. Systém bude napojen na kanál GSM pro možnost hlášení z veřejné telefonní sítě nebo z mobilního telefonu.

Cena projektu je téměř 33 milionů korun, přičemž 70 % výdajů pokryje dotace od MŽP. „Těší mě, že se nám podařilo tuto významnou dotaci získat. Bez ní by se projekt jen těžko realizoval,“ sdělil náměstek primátora Pavel Tošovský.

Podpis VISA