Občané mohou posílat své nápady na projekty

Občané mohou posílat své nápady na projekty
11.1.2018
Občané, kteří chtějí řešit problémy města a chtějí se aktivně zapojit do jeho plánování, se mohou zapojit se svými podněty prostřednictvím projektové fiche.

 

Nové projektové fiche nebo aktualizace stávajících fichí lze vyplňovat elektronicky prostřednictvím formuláře projektové fiche na webových stránkách města Ústí nad Labem do 30. dubna 2018. Seznam evidovaných projektových záměrů je dostupný webových Stránkách strategie rozvoje města.

Co je projektová fiche?
Projektová fiche je obecný popis projektu. Slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektů k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných nebo soukromých zdrojů.

Co se stane po podání projektové fiche?
Všechny projektové fiche jsou zařazeny do databáze projektových záměrů. Pro projektové záměry (fiche) je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů. Následně je každý projektový záměr ohodnocen na základě sledovacích indikátorů, jsou předloženy finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektových záměrů.

V případě potřeby kontaktujte Ing. Lucii Sádlovou z oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje na e-mailové adrese lucie.sadlova@mag-ul.cz nebo na telefonním čísle +420 475 271 523.