Občané se mohou i letos zapojit do participativního rozpočtu

Občané se mohou i letos zapojit do participativního rozpočtu
28.3.2024
Vyhlášení výzvy k podávání projektových návrhů v rámci letošního participativního rozpočtu Ústí změn schválila rada města. Žádosti je možné podávat od 1. 4. 2024.

 

Participativní rozpočet umožňuje občanům Ústí nad Labem aktivně se zapojit do dění ve městě a pomoct tak s budováním lepšího prostředí pro život. V letošním roce mohou občané své návrhy podávat od 1. dubna 2024 do 5. května 2024.

V rámci zveřejnění výzvy k podávání projektových návrhů bude uspořádán i 2. ročník školního participativního rozpočtu. Školní participativní rozpočet se uspořádá ve třech předem definovaných školách. Žáci budou mít za úkol připravit a následně si odhlasovat nejúspěšnější projekt.

Na participativní rozpočet jsou alokovány finanční prostředky v celkové výši 2 000 000 Kč, z toho 1 800 000 Kč je alokováno na participativní rozpočet města, kdy maximální alokace na projekt je 600 000 Kč. Na školní participativní rozpočet je vyčleněno 150 000 Kč a zbylých 50 000 Kč bude využito na marketingové účely spojené s informováním občanů.

Výzva k podávání projektových návrhů v rámci participativního rozpočtu