Opatření platí. Nově příchozí doplatek nedostanou!

Opatření platí. Nově příchozí doplatek nedostanou!
16.3.2018
Město už nebude cílem sociální turistiky, zamítlo všechny námitky podané proti návrhu na opatření obecné povahy, kterým se ve vybraných lokalitách omezuje výplata doplatku na bydlení.

 

Veřejná vyhláška vešla v platnost. Návrh opatření obecné povahy s vyhlášením oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů ve městě Ústí nad Labem a městě Trmice prošel potřebnými procesy, město se vypořádalo s námitkami.

Město vydalo opatření obecné povahy na omezení doplatku na bydlení, na jehož základě budou pro nově příchozí omezeny doplatky na bydlení, které vyplácí úřad práce. K návrhu město obdrželo 25 námitek. Ústí nad Labem všechny námitky zamítlo.

„Povedlo se nám využít zákonné možnosti, jak zabránit přílivu nepřizpůsobivých. Tuto možnost jsme se rozhodli využít okamžitě, ale proces byl ve statutárním městě se čtyřmi obvody složitější. Bojujeme proti tomu, aby naše město bylo cílovou lokalitou nepřizpůsobivých občanů“, popsal kroky města Jiří Madar, 1. náměstek primátorky.

Několik měsíců magistrát podrobně pracoval na lokalitách, které na žádost města vytipovaly městské obvody. Ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) a Policií ČR, které poskytly statistiky přestupků a přečinů, byly zaměřeny lokality s nežádoucími sociálními jevy. Jako podpůrné byly brány i statistiky městské policie.

I nadále bude město za pomoci zřízené pracovní skupiny lokality sledovat a pravidelně vyhodnocovat určené indikátory, které pomohou analyzovat dopady OOP na oblasti do něj spadající, ale i na oblasti, které nebyly správním orgánem označeny. Může tak nastat situace, kdy na žádost obce bude OOP v některých oblastech zrušeno, nebo naopak rozšířeno na další oblasti. Možná je i varianta vyhlášení OOP plošně, tedy na celé město.