Památná lípa bude zasazena ve Smetanových sadech

Památná lípa bude zasazena ve Smetanových sadech
21.11.2018
Stromek vypěstovaný ze semenáčku památné Klokočovské lípy bude slavnostně zasazen v pondělí 26. listopadu v 15.00 ve Smetanových sadech. Akce je součástí oslav 100. výročí vzniku republiky.

 

Lípu věnovala Eva Fialová, poslankyně Sněmovny a ústecká radní. Veřejnost je na akci srdečně zvána.

Klokočovská lípa - také známa jako Tisíciletá lípa, Karlova lípa, Královská,  Císařská .

Roste v obci Klokočov na Havlíčkobrodsku

Je jedním z nejstarších žijících památných stromů v Čechách. Jako jedna z mála našich památných lip by skutečně mohla dosahovat věku, který ji přiřkly staré příběhy a pověsti.

Klokočovská lípa byla údajně jedním ze stromů, které fungovaly jako směrník pralesních mokřadů Libické obchodní stezky.

Podle historických záznamů šlo již ve  14. století  už o velmi statný strom, jehož stín zaujal Karla IV, který roku 1370 projížděl kolem. Císař jel ze zámku v Lichnici (kde ho rozbolela stará zranění) k léčivému prameni do Modletína a jelikož byla cesta dlouhá, rozhodl se odpočinout ve stínu této lípy. Na počest Karla IV je lípa nazývána Královská nebo Karlova.

Odhadované stáří  stromu je 900 let. Lípa má původní kmen s mohutnou otevřenou dutinou staženou obručemi. Památným stromem je od roku 1976. Obvod kmene je  891 cm.

Jedná se o semenáč této lípy, který byl získán z Dendrologické zahrady Průhonice Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, která v rámci dlouholetého programu udržování genové matečnice vybraných jedinců památných stromů produkuje potomky vybraných památných stromů.

Důvod proč byl vybrán tento strom: nejedná se o žádný zahradnický klon, ale strom, u kterého je předpoklad, že v případě zajištění dobrých podmínek by mohl mít genetické dispozice pro dlouhověkost a tak by třeba i u nás mohl přežít stovky let.