Park na Střekově může nést jméno rodiny Schichtů

Park na Střekově může nést jméno rodiny Schichtů
21.3.2022
S návrhem na pojmenování veřejného prostranství na Park rodiny Schichtů souhlasila rada města. Jde o park na nábřeží u Benešova mostu, který je dosud bezejmenný.

 

Návrh se týká veřejného prostranství v části obce Střekov na pozemcích p.č. 2568/1, 2574, 2573, 2575/1, 2575/2, 2572, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2. Šest parcel je v majetku města, čtyři ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Návrh na pojmenování již schválilo střekovské zastupitelstvo dne 24. 6. 2020, nyní bude předložen městskému zastupitelstvu.