Péči o děti zajišťuje ZŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Skřivánek

Péči o děti  zajišťuje ZŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Skřivánek
3.3.2021
Pro péči o školáky a předškoláky rodičů vybraných profesí byla určena MŠ Skřivánek a ZŠ Elišky Krásnohorské.

 

Město Ústí nad Labem  zajišťuje pro rodiče dětí (ve věku 2-10 let) vybraných profesí provoz Základní školy Elišky Krásnohorské s platností od 1. 3. 2021 pro školní děti a Mateřské školy Skřivánek pro předškolní děti.

Usnesením Vlády ČR byl významně rozšířen okruh zákonných zástupců dětí, kteří mají na péči nárok. Jedná se o zákonné zástupce, kteří jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci České pošty, s. p.,

- zaměstnance a soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje,

- zaměstnance a státní zástupce Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje.

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy nebo školského zařízení.

Od 9. Listopadu 2020 rozšířil hejtman Ústeckého kraje tento seznam o zaměstnance územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností (městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností).

Základní škola Elišky Krásnohorské pro školní děti

http://www.zseliska.cz/

tel: 777777890 - sekretariát školy

 

Mateřská škola Skřivánek pro předškolní děti

http://www.msskrivanek.cz/

tel. 472 772 694 – sekretariát školy