Plány na rozvoj zoo schválilo město

Plány na rozvoj zoo schválilo město
8.3.2023
Zastupitelstvo schválilo dokument s názvem Koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Jedná se o plány zoo, které vychází z jejích aktuálních potřeb.   

 

Plán rozvoje zoo (tzv. generel) je dokument, který je rozdělen do devíti graficky odlišených kapitol, přehledně hodnotí vztahy místní i širší, charakter pozemků a jejich vlastnictví, cesty a komunikace. Generel vychází z aktuálních potřeb zoo, řeší havarijní stav několika objektů, zlepšuje životní podmínky chovaných druhů zvířat a tvoří moderní expozice odpovídající světovým trendům. Dále zahrnuje i projekty, které mají prioritu z pohledu nutného zlepšení návštěvnického servisu a služeb a nezanedbatelný význam mají i v ochraně přírody, a to i lokální. Generel je koncipován na časový horizont 10 let z důvodu rychle se měnících trendů a přístupů v chovech zvířat a je sestaven jako živý dokument, který je dle potřeb možné editovat a doplňovat. Na generelu zoo spolupracoval odborný tým zoo společně s architekty z atelieru JinJan po dobu téměř sedmi měsíců.

koncepce zoo