Plastika byla přemístěna do depozitáře

Plastika byla přemístěna do depozitáře
6.2.2024
Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím stropu podzemních prostor Obchodního domu Labe, tedy investice soukromého subjektu, bylo nutné plastiku „Labe“ od akademického sochaře Karla Kronycha, přesunout. Plastika má základy právě při okraji konstrukce stropu.

 

V souladu se stanoviskem ředitele Muzea města Ústí nad Labem byl originál plastiky dočasně přemístěn do depozitáře, kde bude zakonzervován.

Návrat plastiky na původní místo nebyl doporučován především z architektonického a estetického hlediska. Jak je zřejmé z původní dokumentace, plastika byla umístěna uprostřed větší veřejné plochy pro pěší. Toto původní umístění bylo fakticky zlikvidováno při rozšíření komunikace Malá Hradební a při souvisejícím vybudování sloupů trolejového vedení. Plastika se tak fakticky dostala na okraj frekventované dopravní komunikace.

Původní povrch plastiky byl zpracován tak, aby výtvarně přímo navazoval na původní keramické obklady přízemí budovy OD Labe, ale ty byly při poslední rekonstrukci budovy také odstraněny. Zároveň současná těsná blízkost sloupů trolejového vedení zcela narušuje původní vizuální hodnotu plastiky pro veřejný prostor.

Odbor dopravy a majetku nechal v roce 2020 zpracovat projektovou dokumentaci na její opravu. Plastika měla být funkčně přestavěna na fontánu. Stávající železobetonová konstrukce byla natolik degradovaná, že sanace a reprofilace nebyla možná.

Hledat se tak bude případný jiný vhodný prostor a využití.