Podmínky přidělování bytů v ulici Čelakovského schválili radní

Podmínky přidělování bytů v ulici Čelakovského schválili radní
20.3.2023
Statut majetkové komise a komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského č. p. 806 schválila rada. Definováno je i měsíční nájemné a podmínky přidělování sociálních i dostupných bytů.

 

Změnu statutu majetkové komise rady města s ohledem na přidělování dostupného bydlení v objektu Čelakovského č. p. 806 s měsíčním nájemným v těchto bytech ve výši 93 Kč/m2 schválila rada. Dostupné byty budou určeny pro domácnosti občanů, jejichž člen pracuje v potřebné profesi (městská policie, učitelé a další personál škol, pracovníci v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, aj.), jejíž příjem nepostačuje na nájem v komerčním sektoru, nebo které vynakládají nepřiměřenou část svých příjmů na náklady spojené s bydlením (např. rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi, oběti domácího násilí, osoby opouštějící dětské domovy).

Dále byl schválen statut komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského s měsíčním nájemným v sociálních bytech ve výši 73,97 Kč/m2. Výše vychází z aktuální mezní hodnoty nájemného regulovaného dle podmínek nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 16 sociálních bytů o velikosti 1+1 nebo 2+1. Nájemcem může být pouze osoba, která splňuje definici způsobilé domácnosti dle nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu podpory investic na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Za klíčovou sociální skupinou se budou považovat zejména osoby ve věku 60 a více let. Radní schválili také počet členů komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského ve výši 6 členů, a to v poměru 3 členové za magistrát a 3 členové za MO Neštěmice. Členové byli jmenováni takto: Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach, Bc. Yveta Tomková, Petra Krsková, Mgr. Taťána Bartová, Mgr. Lenka Jaremová a Milan Stýblo.

Žádost o sociální byty budou moci občané podávat prostřednictvím odboru sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem. Informace a formuláře na dostupné byty pro občany budou také dostupné na webových stránkách města.