Podpora pro multimediální učebny i školy ve vyloučených lokalitách

Podpora pro multimediální učebny i školy ve vyloučených lokalitách
1.4.2021
Město finančně podpoří pedagogické pracovníky škol v tzv. vyloučených lokalitách. Příspěvky putují i do škol, které vylepšují své technické zázemí pro žáky.

 

Na příspěvky pro pedagogy radní vyčlenili 3 030 000 Kč. Cílem je pomoc při zajištění kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a při obsazovaní volných pozic pedagogickými pracovníky v základních školách, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách. Finanční prostředky jsou z této položky poskytovány na základě žádosti ředitelů základních škol. Podporu získaly:

Základní škola Školní náměstí – 724 000 Kč,

Základní škola Hlavní – 1 206 000 Kč,

Základní škola a Základní umělecká škola Husova – 1 100 000 Kč.

Radní dále schválili poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 11 780 490 Kč pro ZŠ Pod Vodojemem na předfinancování a realizaci projektu Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory a 5 988 260 Kč pro ZŠ Rabasova na předfinancování a realizaci projektu Vybudování multimediální a ICT učebny. Projekty jsou realizovány v rámci dotačního programu MMR ČR s názvem Integrovaný regionální operační program.  Město zároveň škole poskytne finanční prostředky ve výši 10 % z celkových cen projektů, maximálně ve výši 1 308 940 Kč (ZŠ Pod Vodojemem) a 665 360 Kč (ZŠ Rabasova). Poskytnutí příspěvků bude muset ještě schválit zastupitelstvo.