Poskytnutí dotací na kulturu schválili zastupitelé

Poskytnutí dotací na kulturu schválili zastupitelé
7.3.2023
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace z rozpočtu OŠKS určené na mimo dotační programy oblasti kultury v roce 2023 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v celkové výši 400 000 Kč.

 

Finance slouží na částečnou úhradu nákladů na projekt Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2023. Univerzita se bude v roce 2023 věnovat celospolečenským aktivitám, které mají přímý dopad na pozitivní rozvoj kvalitního života ve města Ústí nad Labem. Jedná se především o oblasti vzdělávání, kultury a podpory zdraví. Finance budou rozděleny takto:

  • oblast kultury – 100 000 Kč – celoroční program v Domě umění Ústí nad Labem,
  • oblast podpory zdraví – 200 000 Kč – podpora činností s přímým dopadem na zdravý životní styl občanů – fyzické a sportovní aktivity, vzdělávací činnosti v oblasti výživy, imunity a psychické odolnosti, interaktivní a zábavné workshopy ve spolupráci s fakultou zdravotnických studií,
  • oblast vzdělávání – 100 000 Kč – technická, zdravotnická, společenská a ekonomická oblast.

Dále schválili poskytnutí individuální dotace pro společnost CRAZY Production na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 14. Ples Severočeských patriotů ve výši 500 000 Kč. Celkové náklady akce jsou uváděny ve výši 1 774 500 Kč. Finanční prostředky požadované dotace budou použity na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostorů, techniky, osvětlení/ozvučení a honorářů pro účinkující.