Předání krematoria provází konkurenční boj

Předání krematoria provází konkurenční boj
9.1.2018
Hlavní podstatou komplikací kolem provozu nového krematoria, o kterých spekulují zainteresovaná média, je fakt, že nájemcem již není firma Memory in Memory, ale společnost Krematorium Ústí nad Labem, která vyhrála koncesní řízení.

 

Kdyby se nájemce/koncesionář neměnil, neměl by představitel firmy Memory in Memory důvod sezvávat média a prezentovat jim nedostatky údajně způsobené městem. Vztahy představitelů obou firem jsou už dlouho kontroverzní, poznamenalo je mimo jiné i vypálení provozovny a tříletý trest vězení. Komplikace, které provázejí předání krematoria, tedy nejsou překvapivé. Jde o vyhrocený konkurenční boj. Ten se projevil mimo jiné i prodlužováním koncesního řízení. Bývalý nájemce výsledky řízení napadal a podával námitky, takže původní nájemní smlouva musela být prodlužována až do konce roku 2017. Nutno poznamenat, že pochybení města v rámci koncesního řízení nebyla nikdy doložena.

Tvrzení, že město zaspalo, nepožádalo o převedení pece do svého majetku a promeškalo roční promlčecí lhůtu, vyplývá z jednostranného právního názoru zástupce původního provozovatele a nemá oporu v platné smlouvě. Z této smlouvy vyplývá, že město může pec užívat i po skončení nájemní smlouvy s firmou Memory in Memory.

Město již obdrželo dvě výzvy od právního zástupce firmy týkající se užívání pece a jejího vlastnictví. Motivací je získat od města finanční prospěch. Je velmi pravděpodobné, že bude nutné řešit tento spor soudní cestou.

Ústecký deník a Český rozhlas Sever zveřejnily na webech video pořízené při předávání objektu. Prezentované nedostatky – oprýskaná omítka, voda na podlaze, odkrytá elektroinstalace apod. spadaly podle nájemní smlouvy do běžné údržby, kterou měl zajišťovat nájemce až do výšky 50 000 korun, přičemž částky za jednotlivé případy se nesčítají. Redaktoři soukromého Deníku ale ani veřejnoprávního Českého rozhlasu se bývalého nájemce nezeptali, proč neprováděl údržbu, opravy nezajišťoval a jak mohl provozovat krematorium v takových podmínkách. Viz ustanovení smlouvy: Po dobu trvání nájmu udržovat předmět nájmu na své náklady v řádném a funkčním stavu, tzn. zajistit výhradně na svoje náklady po dobu trvání nájmu údržbu nebytových prostor, pozemků a technologického vybavení. Za běžnou údržbu se rovněž považují opravy předmětu nájmu, jeho částí, včetně technických zařízení, přičemž pro určení, co je drobnou opravou se přiměřeně použije ustanovení §5 nařízení vlády č.258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za drobné opravy a běžnou údržbu se považují i opravy a údržba neuvedené v nařízení vlády č.258/95 Sb., pokud jednorázový náklad na jejich provedení nepřesáhne částku 50.000,-Kč. Tyto částky se nesčítají.

Zveřejněny byly i názory Jaroslava Mangla, předsedy Asociace pohřebních služeb, který tvrdí, že krematorium je v hrozném stavu a může spadnout jako lávka v Troji. Tyto názory nejsou odborně podloženy.

Město má naopak připraveny opravy střechy objektu a nádvoří, u obou akcí je již vysoutěžen dodavatel a proběhnou v letošním roce. Město má také k dispozici statický posudek na část objektu, který tvrzení pana Mangla vyvrací.

Připraven je záměr na odstranění dvou starých pecí a jejich nahrazení novou moderní pecí. Záměr by měl v průběhu dvou let realizovat nový nájemce.

Město v této souvislosti podalo trestní oznámení pro podezření ze šíření poplašné zprávy. Potvrdí-li se, že škody v objektu způsobil nájemce nedostatečnou údržbou, budou po něm vymáhány náhrady na opravu.

Záležitosti se chopila i politická opozice a používá ji k předvolebnímu boji. Vedení města zpolitizování tohoto věcného problému nájemního vztahu odmítá. Krematorium bylo v pronájmu firmě Memory in Memory od roku 1997, kdy nikdo ze současných představitelů města na komunální scéně nepůsobil, politický zájem nemá ani v případě současného nájemce, do koncesního řízení se přihlásili jen dva zájemci a zvítězila nejvýhodnější nabídka.