Přijetí třímilionové dotace schválila rada

Přijetí třímilionové dotace schválila rada
22.5.2023
Přijetí dotace 3 368 248 Kč na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území města schválila rada. Finance obdrží např. Dobrovolnické centrum.

 

Částka 789 010 Kč bude sloužit pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem na projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území města Ústí nad Labem v roce 2023.

Zbylých 2 579 240 Kč na zajištění téhož projektu, bude rozděleno takto:

  • Dobrovolnické centrum – 756 160 Kč,
  • Poradna pro integraci – 673 390 Kč,
  • Romano jasnica – 617 120 Kč,
  • Re-use centrum Ústí nad Labem – 532 570 Kč.

Dotační titul je určen pro všechny obce, dobrovolné svazky obcí, města, statutární města nebo městské části a městské obvody statutárních měst, na jejichž území je vyšší koncentrace osob z cílové skupiny a je potřeba řešit jejich podporu v oblasti integrace. Jedná se především o soubor intenzivních adaptačních a integračních aktivit a opatření, směřující k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů.

Cílovou skupinou jsou držitelé dočasné ochrany a další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU. V širším smyslu je cílovou skupinou i majoritní společnost (např. v oblasti informování o integraci, seznamovacích aktivit aj.). Dotace jsou neinvestiční a je třeba je vyčerpat do konce roku 2023.