Primátoři na rozvoj měst požadují 75 až 100 miliard

Primátoři na rozvoj měst požadují 75 až 100 miliard
2.5.2019
Rozšíření Integrovaných územních investic (ITI) na třináct území, vyčlenění 75 až 100 miliard na realizaci ITI požadovali primátoři 27 statutárních měst na jednání v Pardubicích.

 

Společné stanovisko definovalo základní požadavky největších českých měst pro nové programové období Evropské unie (2021–2027).

Mezi nejzásadnější body patří rozšíření Integrovaných územních investic (ITI) na třináct území, vyčlenění 75 až 100 miliard na realizaci ITI a prolomení nedůvěřivého postoje k ITI u některých ministerstev. „Evropská komise přisuzuje městům důležitou, silnou a jasnou pozici. Jsem velice rád, že přes počáteční nedůvěru městské integrované nástroje ukázaly pro rozvoj měst a jejich zázemí svůj velký smysl. V novém programovém období proto požadujeme další rozšíření nástroje ITI, které pokryje všechna statutární města, i vyšší finanční alokaci,“ řekl předseda Komory statutárních měst a primátor Pardubic Martin Charvát.

„Naše město je do projektu ITI zapojeno již delší dobu a podporujeme všechny aktivity, které povedou k jeho zdokonalení a zapojení většího množství finančních prostředků. Bude to znamenat přínos i pro naši Ústecko chomutovskou aglomeraci,“ uvedl Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem.

Cílem společného postupu statutárních měst je vyjednat co nejlepší podmínky pro největší česká města a i v následujících letech jim zajistit dostatek finančních prostředků z Evropské unie na jejich rozvoj. Vzhledem k tomu, že stávající období je stále v běhu, je nezbytné zahájit přípravy v dostatečném předstihu, aby bylo čerpání evropských dotací co nejrychlejší a nejefektivnější.