Připravuje se nová strategie rozvoje města 2021-2030

Připravuje se nová strategie rozvoje města 2021-2030
24.10.2018
Zpracování Strategie rozvoje na období 2021-2030 zahájilo statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

 

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. 

Strategie je zásadním dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje a přispívá k efektivnějšímu a cílenějšímu rozhodování vedení města. Je též nutným dokumentem z hlediska čerpání dotací z evropských fondů. Jedná se o významný strategický dokument, který popisuje cíle a priority, jakých chce Ústí nad Labem v určité oblasti v aktuálním programovém období dosáhnout.

Ve spolupráci se společností KPMG Česká republika budou v první fázi prací probíhat v říjnu a listopadu dotazníkové rozhovory s vybranými osobnostmi a důležitými aktéry, zaměřené na silné a slabé stránky města. Vyjadřovat se budou k dvanácti otázkám například o atraktivitě města z různých úhlů pohledu, o tom co se v Ústí v minulých pěti letech povedlo či nepovedlo nebo, kde vidí město za deset let.