Pro chodník ve Svádově byl vybrán dodavatel

Pro chodník ve Svádově byl vybrán dodavatel
20.11.2023
Na základě veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel výstavby nového chodníku v místní části Svádov. Vítězem je firma IR.Construction s.r.o., která v ulici Vítězná toto dílo zrealizuje a prodlouží tím stávající chodník.

 

Do výběrového řízení se přihlásilo 8 subjektů. Vybrána byla výše uvedená firma s nabídkovou cenou 6 655 000 Kč bez DPH.

Nový chodník bude proveden ve dvou úsecích o délce 212 a 131 metrů. Základní šířka chodníku je 1,5 metru. Povrch bude z betonové zámkové dlažby a naváže na stávající chodník, vedoucí z centra místní části Svádov, který je ukončen u trafostanice. Hodnota plnění nesměla přesáhnout 10 000 000 Kč bez DPH (cena byla stanovena předběžným rozpočtem).

Doba plnění byla stanovena na 6 měsíců s tím, že do dvou měsíců od nabytí účinnosti smlouvy bude vypracována RDS (realizační dokumentace stavby) a zpracování, projednání a povolení příslušných nutných dopravně inženýrských opatření. Samotné dílo pak bude dokončeno do 4 měsíců.