Proběhne zkouška Varovného informačního systému obyvatel

Proběhne zkouška Varovného informačního systému obyvatel
2.7.2024
Zkouška nové technologie Varovného informačního systému obyvatel proběhne v úterý 2. července 2024. Žádáme občany o spolupráci s vyhodnocováním srozumitelnosti.

 

V rámci zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti v současné době zkoušíme novou technologii provádění varovných hlášení v systému Varovného informačního systému města. Jejím přínosem by měla být lepší srozumitelnost hlášení a informací sdělovaných občanům.

V úterý 2. července 2024 v 17 hodin proběhne porovnávací zkouška stávající a nové technologie hlášení.

Abychom mohli co nejlépe vyhodnotit potencionální výhody nové technologie, žádáme občany o zpětnou vazbu, které ze dvou hlášení bylo srozumitelnější. Vzhledem k faktu, že v různých částech města panují odlišné podmínky šíření zvuku, bude vhodné zapojení co nejvíce občanů. Vaši zpětnou vazbu nám můžete poskytnout buď telefonicky, nebo na e-mail.

Kontakty:

  • Eduard Křepel – 702 202 347

                                      475 271 578

                                      eduard.krepel@mag-ul.cz

  • Josef Lutka – 601 570 189

                                   475 271 506

                                   josef.lutka@mag-ul.cz