Prodloužení chodníku Svádov

Prodloužení chodníku Svádov
13.3.2024
Byla zahájena výstavba nového chodníku, který naváže na stávající vedoucí z centra místní části Svádov a který je ukončen u trafostanice. V souvislosti se stavbou dojde k částečnému omezení provozu.

 

Cílem výstavby nového chodníku je zlepšení obslužnosti oblasti pro pěší. V souvislosti s výstavbou bude doplněno i odvodnění pomocí bodových a liniových odvodňovačů a novou kanalizací. Provedením záboru pro chodník je nutné zajistit šířku zpevnění komunikace minimálně 6,5 m. V návaznosti bude provedeno i rozšíření vozovky v západní části stavby v úseku o délce cca 100 m.

Od 11. 3. 2024 probíhají přípravné práce na staveništi včetně geodetického zaměření a vytyčení inženýrských sítí. Samotné práce na realizaci chodníku budou zahájeny od 18. 3. 2024. Celá akce je rozdělena na 5 etap, postup a harmonogram jednotlivých etap je rozepsán na letáku níže, který občané dotčené oblasti také obdrželi do schránek.

V rámci 2. etapy, která potrvá od 1. 4. do 30. 4. 2024, dojde k částečnému omezení průjezdu ulice Vítězná. Průjezd ulicí bude umožněn jednosměrně po krajnici komunikace a stávajícím zeleném pásu, který bude zpevněn. Nákladní doprava bude po dobu provádění prací z tohoto úseku vyloučena.

Další etapou výstavby bude rozšíření komunikace v západní části stavby včetně pokračujícího vybudování nové kanalizace a chodníku. V průběhu této etapy dojde k omezení jednoho jízdního pruhu, silnice bude průjezdná kyvadlově za použití světelného signalizačního zařízení (semaforu).

Celkové náklady na realizaci výstavby jsou 8 052 550 Kč. Očekávaný termín dokončení prací je do 31. 7. 2024.

Svádov výstavba chodníku