Program poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2020

Program poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2020
1.11.2019
Rada města schválila program poskytování dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu pro rok 2020. Příjem většiny žádostí začíná 2. prosince 2019.

 

Předepsané formuláře žádostí o dotaci včetně znění Programu je možné získat na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz. Případné další informace k dotačnímu Programu sdělí na tel. čísle - 475 271 688 Bc. Gabriela Krčilová (č. dv. 249) nebo na tel. čísle - 475 271 576 p. Pavlína Veselá (č. dv. 248). Žádosti o dotace se podávají písemně, pouze na předepsaném formuláři včetně povinných příloh na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem.

Program dotací