Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města je otevřen

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města je otevřen
3.7.2024
Na dotačním portálu města jsou zveřejněny formuláře na žádost o dotaci z Fondu Rady města. Podání žádosti je možné do 31. července 2024.

Podat žádost v rámci Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2024 je možné do 31. července 2024. Lze žádat o podporu v oblasti kultury, sociálních služeb, sportu a volnočasových aktivit. Subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok, a to v maximální výši 40 000 Kč. Výzva je k dispozici zde.

Celkový objem finančních prostředků na tento program pro rok 2024 činí 410 000 Kč. Formuláře žádostí jsou zpřístupněny v dotačním portále města Ústí nad Labem.