Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města
8.6.2021
Radní schválili Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021, výzvu k podávání žádostí o dotace z tohoto fondu a vzor smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Hlavním cílem programu je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území města Ústí nad Labem. Předpokládaný finanční objem programu je 850 000 Kč. Žádosti o dotace na rok 2021 bude možno podávat v termínu od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021, nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Kompletní znění programu.

Výzva k podávání žádostí.