Rekonstrukce běžecké dráhy proběhne na stadionu

Rekonstrukce běžecké dráhy proběhne na stadionu
17.5.2023
K výměně povrchů stávajících atletických drah a sektorů dojde na Městském stadionu. Rekonstrukce bude stát přes šest milionů.

 

Stávající umělý povrch je s ohledem na své stáří ve velmi špatném technickém stavu. Vykazuje lokální nerovnosti, mechanické poškození a povrch se odlupuje. Současný stav povrchů neumožňuje kvalitní využívání dráhy a sektorů pro provozování sportu.

Stavební úpravy jsou projekčně rozděleny na 2 etapy. V etapě A je navržena výměna umělého povrchu technických sektorů. Stávající povrch bude nahrazen novým. V etapě B je navržena výměna povrchu běžeckého oválu 400 m a sektoru pro skok daleký, který na ovál bezprostředně navazuje. Obě etapy budou realizovány souběžně.

Radní schválili přidělení zakázky dodavateli TUBEKO SPORT spol. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 12 600 000 Kč bez DPH. Řízení se účastnilo celkem 5 účastníků.

V případě obdržení dotačních prostředků bude akce spolufinancována z finančních prostředků Národní sportovní agentury výzva č. 20/2022 a program č. 162 55 Standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024.