S odkoupením pozemků v ulici Hoření souhlasila rada

S odkoupením pozemků v ulici Hoření souhlasila rada
24.5.2023
Radní vyjádřili souhlas s odkoupením pozemků, které navazují na bývalý areál UJEP, jenž je ve vlastnictví města. Nabídka bude předložena zastupitelům.

 

Rada města souhlasila s odkoupením pozemků p. č. 4373/7 o výměře 2 902 m2, p. č. 4373/8 o výměře 12 m2 a p. č. 4373/9 o výměře 30 m2 od vlastníka, kterým je Odvolatelný svěřenecký fond Alice Guttman, jehož správcem je Stephen Schick.

Jedná se o pozemky určené pro bytovou výstavbu v ulici Hoření, souvisle navazující na pozemky bývalého areálu UJEP ve vlastnictví města.

Na pozemku p. č. 4373/9 je situován veřejný chodník. Majetková komise doporučila schválit odkoupení pozemků ze strategického hlediska, neboť navazují na pozemky ve vlastnictví města se stejným funkčním využitím dle Územního plánu Ústí nad Labem.

Nabídka za kupní cenu ve výši 7 070 640 Kč bude předložena zastupitelům.