S výsadbou lip pomohly děti ze Střekova

S výsadbou lip pomohly děti ze Střekova
1.12.2022
Nové lípy byly vysazeny v Truhlářově ulici na Střekově. Deset z nich vysadily děti ze střekovského dětského domova.

 

Celkem bylo vysazeno 28 nových lip. Jde o vysokokmeny s min. nasazením koruny ve výšce 2,2 metru a s obvodem kmínku v prvním metru min. 12–14 centimetrů. Stromy jsou vysazeny po levé straně Truhlářovy ulici (směr od ulice Jeseninova x Rubensova). Desítku z nich vysadily děti z Dětského domova Střekov, které navštěvují kroužky DDM.

O celkovou revitalizaci aleje se postará firma KHL – EKO, která vyhrála veřejnou zakázku. Jejím předmětem bylo pokácení starých nemocných stromů, odvoz dřevní hmoty, úklid pozemku, frézování pařezů či následná péče po dobu pěti let. Veřejná zakázka je spolufinancována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

Připravená alej

Truhlářova ulice připravená k výsadbě nových lip

 

Děti sázející lípy

Děti sázející nové lípy s ředitelem DDM Janem Eichlerem