Sběr podnětů do nového územního plánu bude ukončen

Sběr podnětů do nového územního plánu bude ukončen
20.10.2020
Úřad územního plánování ukončí k 31. říjnu 2020 sběr podnětů do nového územního plánu Ústí nad Labem. Všechny tyto podněty budou přílohou návrhu Zadání nového územního plánu.

 

Poté, co úřad územního plánování společně s určenou zastupitelkou dokončí práce na návrhu Zadání, bude následovat projednání tohoto návrhu Zadání, ke kterému může každý uplatnit své připomínky.

Úřad územního plánování v současné době zahájil projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období  2016 – 2020, ke kterému může každý uplatnit své připomínky nejpozději do 2. listopadu 2020 (viz veřejná vyhláška). Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období  2016 – 2020 bude v prosinci letošního roku předložen Zastupitelstvu města ke schválení.

Úřad územního plánování dále připravuje pořizování dílčích změn Územního plánu Ústí nad Labem, které se budou týkat zrušených částí Územního plánu Ústí nad Labem a dále rozšíření možnosti využití u vybraných ploch, např. pro možnost zřízení parkovací plochy či stanoviště nádob pro odpady.