Setkání v oblasti sociálních služeb se uskutečnilo

Setkání v oblasti sociálních služeb se uskutečnilo
9.3.2023
Náměstek primátora Tomáš Vlach zorganizoval setkání s poskytovateli sociálních služeb na území města. Setkání se konalo ve středu 8. března na Magistrátě města Ústí nad Labem.

 

Po úvodním slovu pana náměstka, kde zmínil například aktivity města v oblasti bytové politiky nebo péče o seniory, byli účastníci seznámeni manažerem týmu koordinačních skupin, Michalem Polesným, se 7. Komunitním plánem péče SO ORP Ústí nad Labem 2023–2026.

Komunitní plán péče je plánem sociálních služeb, programů, aktivit a rodinných služeb, vždy na období čtyř let. Ve městě Ústí nad Labem je proces komunitního plánování aplikován již 23 let a patří k nejdéle využívaným v ČR. Komunitní plán péče je k dispozici na webu města Ústí nad Labem. 

Odbor strategického rozvoje, v zastoupení Jiřího Starého, vystoupil s prezentací dotačních příležitostí v rámci IROP i Národního plánu obnovy. Mezi nevyčerpané projekty patří program podporující prevenci předčasných odchodů ze vzdělání nebo výzva určená na založení sociálního podniku.

O dotačním programu, na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním města Ústí nad Labem pro rok 2024, jednala s přítomnými vedoucí odboru sociálních služeb Lenka Jaremová. Dotační kategorie zůstávají stejné, a to pro registrované poskytovatele sociálních služeb a na činnosti v oblasti podpory rodiny.

Dále byl představen dotační portál, přes který mohou služby žádat o dotaci, ale zároveň se v něm bude projekt hodnotit a následně vyúčtovávat. Celý proces bude v elektronické podobě a žadatelé mohou sledovat v jaké fázi procesu zpracování se nachází.

Hostem setkání byla i ředitelka Pečovatelské služby města Ústí nad Labem Ditta Hromádková, která přiblížila poskytované služby.  Informovala o nově zařazené péči pro osoby s poruchou autistického spektra nejrůznějšího věku a různou mírou následné podpory. Ředitelka také veřejnosti připomněla, že jejich péče není jen v terénu, ale vztahuje se například k pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, chodu domácnosti a zajištění stravy. Zprostředkovávají dále kontakt se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady), ale i jako odborná sociální poradna s centrem pro rodinné pečující, půjčovnou kompenzačních pomůcek, úklidovou službou a v neposlední řadě i provozování služby Taxík Maxík. Informace o nabídce služeb je možné najít v prezentaci zde

náměstek Vlach

setkání na magistrátě