Statistici zkoumají životní podmínky domácností

Statistici zkoumají životní podmínky domácností
2.2.2018
Výběrové šetření o životních podmínkách domácností zahajuje Český statistický úřad v sobotu 3. února. Šetření bude probíhat do 27, května 2018

 

Šetření probíhá každý rok. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.

V České republice navštíví tazatelé 11 575 domácností, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Speciálně vyškolení tazatelé se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením Krajské správy ČSÚ, případně průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona.

Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je velmi důležitá a umožní získání důležitých informací o sociální situaci domácnosti v ČR, které nelze získat jiným způsobem.