Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace schválena

Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace schválena
22.6.2022
Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, z pozice nositele nástroje ITI, byla schválena Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021–2027. Tím došlo k završení tříletého přípravného procesu.

 

V návaznosti na schválení této Strategie bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, prostřednictvím kterého bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU možné podpořit strategické projekty v rámci:

  • Dopravy – řešení cyklodopravy, výstavba terminálů, řešení bezpečnosti, nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel, výstavba/modernizace trolejbusových tratí atd.
  • Životního prostředí – revitalizace veřejných prostranství, sídelní zeleně, energetické úspory, nakládaní s odpady atd.
  • Ekonomiky – dlouhodobá mezisektorová spolupráce.
  • Lidských zdrojů – infrastruktura mateřských a základních škol atd.
  • Kultury – revitalizace památek, knihoven, muzeí atd.
  • Udržitelného cestovního ruchu – budování infrastruktury cestovního ruchu apod.

Podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomerace skrze nástroj ITI může dosáhnout výše přesahující 4,5 miliardy Kč.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách ITI ÚChA.

Titulka strategie