Stravování klientů v domovech pro seniory

Stravování klientů v domovech pro seniory
21.4.2020
Město zajistilo celodenní stravování ve všech domovech pro seniory. Nově mohou senioři v domově pro seniory Orlická a domově pro seniory na Bukově využít nabídku snídaní a večeří.

 

V době nouzového stavu se tak nahradí donáška potravin podléhajících rychlé zkáze. Jedná se o další preventivní opatření zavlečení COVID-19 do zařízení. Stále je možné, aby rodiny předaly seniorům trvanlivé potraviny, ale po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí mají být v omyvatelných obalech. Potraviny budou vydány až po 3 dnech uložení v místnosti určené pro dekontaminaci.  

„Důvodem je vyjádření odborníků v oboru epidemiologie o možnosti přenosu nákazy právě prostřednictvím obalů. Rádi bychom požádali blízké a rodinné příslušníky o spolupráci vzhledem k tomu, že nekontrolovaná donáška potravin do zařízení může snížit účinnosti již přijatých opatření, např. omezení návštěv, častá dezinfekce, používání osobních ochranných pomůcek nebo měření teploty,“ vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach.

Podle vývoje situace a na základě konzultace s epidemiology město v nejbližší možné době doporučí ředitelům domovů pro seniory umožnit příbuzným donášku potravin v plném rozsahu včetně uvařených jídel.

Město přijalo preventivní opatření na ochranu klientů domovů seniorů ještě před tím, než vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu. Byly omezeny a později zakázány návštěvy, zvýšena dezinfekce a domovy byly postupně vybavovány ochrannými prostředky a dalším potřebným materiálem. Projevilo se to v určitém omezení dosavadního chodu domovů a pohodlí klientů, ale výsledek je jednoznačný – v žádném ze sedmi domovů zřízených městem nebyl dosud nikdo nakažen.