Svozy tříděného odpadu budou častější

Svozy tříděného odpadu budou častější
11.10.2021
Tříděný odpad bude svážen častěji, rozhodla rada města. Vedle navýšení počtu výsypů plastů, skla a papírů dojde i k navýšení četnosti úklidu okolo odpadových nádob.

 

Návrh na rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 1 500 000 Kč schválila rada města. Jde o finanční prostředky na navýšení četnosti svozu tříděného odpadu – papír, plast-kov, sklo a úklid odpadu odloženého mimo odpadové nádoby. Důvodem je změna chování obyvatel během koronavirové pandemie – lidé mnohem častěji nakupují zboží přes internetové obchody. Obaly, ve kterých je zboží zabaleno, začaly přeplňovat objemy přistavených nádob. Navýšení četnosti svozu tříděného odpadu bude provedeno cíleně – u jednotlivých nádob v lokalitách, kde dochází k opakovanému přeplňování nádob. Vzhledem k nedostatku míst není možné umístit další nádoby, proto se budou navyšovat vývozy jednotlivých nádob – u plastů dojde k navýšení výsypu na 2x až 3x týdně, u papíru na 2x týdně a u nádob na sklo u vybraných míst 1x měsíčně, místo 1x za 2 měsíce.

Další finanční prostředky budou využity k navýšení četnosti úklidu objemných odpadů okolo odpadových nádob. Doúklid bude prováděn 1x týdně místo dosavadního intervalu 1x za 14 dní. Navýšení prostředků je součástí projektu Čisté město.