ÚSTECKÝ SEN-ART 2022 startuje

ÚSTECKÝ SEN-ART 2022 startuje
28.6.2022
Výtvarná a literární soutěž pro seniory zahajuje nový ročník. Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem na území města, včetně uživatelů služby domovů pro seniory zřizovaných městem Ústí nad Labem.

 

Uzávěrka soutěže je 31. srpna a soutěžit lze v následujících kategoriích:

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Soutěžní kategorie:

1. ruční práce,

2. kresba, malba, grafika,

3. fotografie.

Senioři mohou výtvarné soutěžní práce doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem Mgr. Lence Jaremové do budovy PB – Centra na adrese Mírové náměstí 3097/37 (1. patro, č. dveří 134).

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Soutěžní kategorie:

1. próza,

2. povídka,

3. poezie.

Senioři mohou svá literární díla posílat buď emailem na adresu: lenka.jaremova@mag-ul.cz, nebo poštou na adresu: Odbor sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu bude uvedeno Sen Art 2022.

Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii. Přihlášením do soutěže autor výtvoru souhlasí s jeho prezentací na výstavě a na webu statutárního města Ústí nad Labem, a to bez nároku na honorář.

Příspěvky lze doručovat od 1. července do 31. srpna 2022.

Ústecký SEN-ART 2022 se koná pod záštitou primátora města Ústí nad Labem Petra Nedvědického.