Ústecký SEN-ART 2023 startuje

Ústecký SEN-ART 2023 startuje
24.4.2023
Výtvarná a literární soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem.

 

Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii. Přihlášením do soutěže autor výtvoru dle soutěžní kategorie souhlasí s jeho prezentací na výstavě a na webu města, a to bez nároku na honorář.

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota, která z každé kategorie vybere tři nejlepší práce. Všechny práce musí mít popisek se jménem a příjmením, věkem a kontaktem (adresa a telefon) na autora. První tři vítězná díla z každé kategorie budou zveřejněna na webu. Vyhlášení vítězů a výstava děl soutěže SEN-ART 2023 proběhne již tradičně na oslavách Dne seniorů.

Soutěžní příspěvky mohou soutěžící doručovat od 1. května do 31. srpna 2023.

Ústecký SEN-ART 2023 se koná pod záštitou primátora města Petra Nedvědického.

 

Výtvarná soutěž

Senioři mohou výtvarné soutěžní práce doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem do budovy PB – Centra, na adrese Mírové náměstí 3097/37, Lence Jaremové (1. patro, č. dveří 134).

Soutěžní kategorie:

  1. ruční práce,
  2. kresba, malba, grafika,
  3. fotografie.

 

Literární soutěž

Senioři mohou svá literární díla posílat buď emailem na adresu lenka.jaremova@mag-ul.cz, nebo poštou na adresu: Odbor sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu bude uvedeno Sen Art 2023.

Soutěžní kategorie:

  1. próza,
  2. povídka,
  3. poezie.