Ústecký SEN-ART 2024 startuje, přihlaste se

Ústecký SEN-ART 2024 startuje,  přihlaste se
30.5.2024
Výtvarnou soutěž pro seniory z Ústí nad Labem připravila rada seniorů ve spolupráci s městem Ústí nad Labem.

 

Výtvarná a literární soutěž SEN-ART je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem.

Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii. Přihlášením do soutěže autor výtvoru dle soutěžní kategorie souhlasí s jeho prezentací na výstavě a na webu města, a to bez nároku na honorář.

Soutěžní příspěvky mohou soutěžící doručovat od 3. června do 30. srpna 2024.

Výtvarná soutěž

Senioři mohou výtvarné soutěžní práce doručit Lence Jaremové, tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem, do budovy PB – Centra, na adrese Mírové náměstí 3097/37, (5. patro, č. dveří 526).

Soutěžní kategorie:

  1. ruční práce,
  2. kresba, malba, grafika,
  3. fotografie.

Literární soutěž

Senioři mohou svá literární díla posílat buď emailem na adresu lenka.jaremova@mag-ul.cz, nebo poštou na adresu: Odbor sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu bude uvedeno Sen Art 2024.

Soutěžní kategorie:

  1. próza,
  2. povídka,
  3. poezie.

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota, která z každé kategorie vybere tři nejlepší práce. Všechny práce musí mít popisek se jménem a příjmením, věkem a kontaktem (adresa a telefon) na autora. První tři vítězná díla z každé kategorie budou zveřejněna na www.usti.cz. Fotografie budou do soutěže přijímány pouze zarámované.

Vyhlášení vítězů a výstava děl soutěže SEN-ART 2024 proběhne již tradičně na oslavách Dne seniorů.

Ústecký SEN-ART 2024 se koná pod záštitou primátora města Petra Nedvědického.