Ústí nad Labem si připomene 100. výročí vzniku Československa

Ústí nad Labem si připomene 100. výročí vzniku Československa
27.2.2018
Premiéra Smetanovy opery Libuše, nové publikace, instalace pamětních desek, den v prvorepublikovém duchu a další akce se připravují ke 100. výročí vzniku Československa v Ústí nad Labem.

 

V letošním roce si celá republika připomene řadu významných „osmičkových“ výročí. Statutární město Ústí nad Labem připravilo ve spolupráci s muzeem města a archivem města program k jejich připomenutí. Již nyní si zájemci mohou v Informačním středisku města Ústí nad Labem zakoupit výroční turistickou známku, na které je zobrazen rodák z Ústí nad Labem, legionář a armádní generál Eduard Kadlec.

Město Ústí nad Labem ve spolupráci s Akademií věd ČR připravuje na přelomu října a listopadu venkovní panelovou výstavu „Republika Československá 1918-1939“, kdy budou na sedmi oboustranných panelech představovány nejvýznamnější milníky Československé republiky.

Připravují se dvě publikace spojené s roky 1914-1918. „Ústečané v první světové válce“ od Zdeňka Urbana obsahuje pět hlavních komiksových příběhů a ilustruje životní osudy několika Ústečanů v letech první světové války. Najdeme zde jak vojáky císařské armády Rakousko-Uherska, tak legionáře, kteří bojovali za samostatnost v československých legiích ve Francii nebo v Rusku. Publikace „Ústí nad Labem v roce 1918“ od Petra Karlíčka představí rok 1918 takřka den po dni, jak probíhal v Ústí nad Labem, připravují společně Archiv a Muzeum města Ústí nad Labem.

V roce 1918 žilo ve městě Ústí nad Labem převážně německy mluvící obyvatelstvo, město Ústí nad Labem se tak nepřipojilo k nově vzniklé Československé republice v říjnu, ale až 11. prosince 1918. Proto i hlavní připomenutí tohoto významného výročí bude směřováno na toto datum a v rámci předvánočního programu bude zařazen i jeden den v prvorepublikovém duchu – dobová kuchyně, medvědář, soutěže pro děti, panoptikum, staročeská kapela. Ve spolupráci s Pivovarem Na Rychtě vznikne nový výroční speciál a kuchaři připraví menu inspirované kuchyní první republiky.

Severočeské divadlo opery a baletu připravuje na podzim premiéru Smetanovy opery Libuše.

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž Naše město, kdy jedním z připravovaných témat je i Ústí nad Labem před 100 lety.

Muzeum města se bude dále podílet na realizaci pamětních desek ve vztahu k významným historickým událostem nebo osobnostem. Připravuje se instalace pamětní desky Jaroslavu Brodskému (22. března 1920 Soběslav – 3. srpna 1981 Toronto, Kanada; odpůrce komunistické vlády, vězněný v letech 1951-1960) nebo generálu Jaroslavu Klemešovi (31. ledna 1922 Čadca – 7. srpna 2017 Praha; bojovník proti nacistické okupaci, pronásledovaný komunistickou vládou).

Rozmanitý program je připravován i dalšími organizacemi např. Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, Univerzitou J. E. Purkyně nebo Národním památkovým ústavem. Aktualizované informace budou zveřejňovány, během letních prázdnin pak bude připravena informační kampaň.

V Muzeu města Ústí nad Labem probíhá po celý rok cyklus přednášek „Osudové osmičky české historie“, který začal 24. 1. přednáškou doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc. Přednášky významných historiček a historiků se budou konat každý měsíc.

Další připravované výstavy v Muzeu města jsou například:
České století v komiksu (4.5.-3.6.2018)
Televizní cyklus České století a posléze devítidílná komiksová série Češi vrátily do veřejné debaty téma klíčových okamžiků národní historie 20. století. Rozsáhlý projekt spojuje osobnost a scénáře spisovatele a historika Pavla Kosatíka. Ojedinělost tohoto počinu chce podtrhnout i závěrečná výstava výtvarníků této nejrozsáhlejší politické komiksové série v našich dějinách.
Schichtova epopej (27.11.2018-31.3.2019)
Výstava jedinečného cyklu obrazů s motivy významných událostí českých dějin, které byly namalovány ve 20. letech 20. století na zakázku ústecké firmy Schicht jako součást jejich firemní propagace a přihlášení se k první Československé republice. Obrazy se pro několik generací staly symboly historické ikonografie.
Rok 1918 na Ústecku (15 bannerů) je putovní výstava připravená FF UJEP ve spolupráci také s Muzeem města Ústí nad Labem, která bude v Muzeu města Ústí nad Labem prezentována od 1.10. – 29.10.2018.
Dne 24.10.2018 bude zahájen soubor uměleckých prezentací k 25. výročí vzniku FUD UJEP, část programu se odehraje v budově Muzea města Ústí nad Labem. Vybrané realizace se budou tematicky vztahovat k významným historickým výročím roku 2018.