Ústí se ve sporu o Mariánský most dohodlo na smíru

Ústí se ve sporu o Mariánský most dohodlo na smíru
12.9.2022
Smír ve sporu o Mariánský most s firmou Hutní montáže, dnes Witkowitz VHM, který se vlekl rekordních 23 let, odsouhlasili zastupitelé města Ústí nad Labem.

 

Na základě konstatování současného stavu řízení strany uvedly, že předmětem soudního řízení byl nedoplatek dílčích faktur, nedoplatek ceny souvisejí s valorizací a uplatněné sankce z údajného prodlení se zaplacením faktur, tedy celkem 53 milionů korun.  Žaloba na zaplacení částky 215 milionů korun za vícepráce a úroky za zmíněnou dobu, které se vyšplhaly přes miliardu korun, byla podána žalobkyní 6. dubna 1999. Návrh smíru spočívá v dohodě, že město uhradí 30 milionů korun včetně nákladů řízení.

„Ukončit spor jsme se rozhodli ve chvíli, kdy ze strany žalobce přišla seriózní akceptovatelná nabídka firmy na jeho urovnání.  Odsouhlasením smíru se nám podařilo ukončit 23 let trvající spor, městu tak nehrozí miliardová úhrada a půjde do dalších let s čistým štítem. Uzavření smíru považuji za úspěch nás všech,“ řekl primátor Petr Nedvědický.

Ve sporu šlo o to, že firma Hutní montáže měla Mariánský most dostavět a zprovoznit do konce roku 1997, ale stalo se tak až v červenci 1998. V pylonu se totiž objevily trhliny a voda podemlela podpěry mostní konstrukce. Firma proto musela změnit projekt a na stavbu použít více materiálu. Město však odmítlo vícepráce proplatit s tím, že tato odchylka od smlouvy s ním nebyla projednána.