V Brné vznikne veřejné přístaviště pro rekreační lodě

V Brné vznikne veřejné přístaviště pro rekreační lodě
1.11.2022
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost vyvázat svou loď, doplnit vodu či čerpat elektřinu.

 

Plovoucí molo délky 62,4 m bude vybaveno šesti sklopnými výložníky, u kterých bude možné vyvázání až dvanáct rekreačních lodí. Molo bude se břehem spojeno ocelovou lávkou, která umožní bezbariérový přístup.

Stavba u cyklokempu Loděnice přechodně omezí pohyb na přilehlé cyklostezce. Ta bude v případě prací na břehu prováděných zejména v zimním období vedena objízdnou trasou. Stavební náklady ve výši 24 000 000 Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu realizuje společnost Metrostav. Předpokládaný konec výstavby je naplánovaný na červen příštího roku.

Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. „V Ústeckém kraji jsme letos již dokončili přístaviště v Děčíně a zahájili jsme výstavbu nových přístavišť i ve Štětí a Roudnici nad Labem. Letos bude dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Podmínky na Labi tak postupně přiblížíme oblíbeným vodním cestám pro cestovní ruch, jako je Baťův kanál a Vltava,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR jako investora a provozovatele přístaviště.

Zahájení výstavby

Mapa přístavišť