V Plynárenské ulici začne rekonstrukce vodovodu

V Plynárenské ulici začne rekonstrukce vodovodu
6.9.2019
Rekonstrukci poruchového vodovodu v Plynárenské ulici zahájí Severočeská vodárenská společnost. Vodovod zásobuje 1500 lidí.

 

Stavební práce začnou v polovině září, předcházet jim bude od 11. září proplach, desinfekce a vzorkování provizorního vodovodu. Následně bude 17. září propojen provizorní vodovod s domovními přípojkami a poté začnou zemní prace na rekonstrukci vodovodního řadu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2019.

V lokalitě se nachází stávající vodovodní řad z polyetylenu d63 mm v celkové délce 225 metrů. Řad byl uveden do provozu v roce 1984. Z důvodu častých poruch bylo přistoupeno k provizornímu řešení, protažením provizorního potrubí PE 32. Dále je zde vodovod z oceli DN 100 mm v délce 119 metrů, rovněž z roku 1984. V souběhu s vodovodem se zde nachází kanalizace z kameniny, kamerová prohlídka prokázala dobrý technický stav, takže stoka rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu v části ve stávající trase a v části v nové trase z důvodu kolize stávající trasy s jinými inženýrskými sítěmi. Celá trasa je vedena v místní komunikaci nebo podél místní komunikace.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE100DN/OD 160 PN10 v délce 141,98 metrů a PE100 DN/OD 90 PN10 v délce 218,96 metrů. Dále dojde k přepojení vodovodních přípojek v počtu 8ks. Součástí rekonstrukce je odbočka vodovodu do stávajícího provozního objektu SČVK. Na této odbočce bude zřízen 1 podzemní hydrant. Jedná se o technický hydrant, který není určen k požárním účelům.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu.