V Purkyňově ulici pokračuje rekonstrukce aleje

V Purkyňově ulici pokračuje rekonstrukce aleje
4.2.2022
V Purkyňově ulici na Střekově bude během února probíhat kácení stromů. Jedná se o poslední fázi rekonstrukce aleje lip, která je ve špatném zdravotním stavu.

 

Kácení stromů bylo povoleno Odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Pokáceno bude 8 lip srdčitých. Za pokácené stromy bude zajištěna náhradní výsadba 8 javorů babyka.  

Kácení a výsadba stromů již v minulosti v této ulici probíhaly. Výsadbou javorů na podzim roku 2022 bude ukončena rekonstrukce dané aleje a občané města i jeho návštěvníci se mohou těšit na novou prosperující alej z javoru babyky.