V ulici Šrámkova bude nová vozovka

V ulici Šrámkova bude nová vozovka
14.4.2022
Přidělení veřejné zakázky Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky bylo schváleno radou města. Opravy začnou během června.

 

Radní schválili přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky dodavateli STRABAG s nabídkovou cenou 4 799 719 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři, nejvyšší nabídka byla 5 791 104 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 8 000 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy vozovky v ulici Šrámkova v úseku Poláčkova – točna MHD. Práce budou prováděny při zachování provozu včetně provozu trolejbusové trati. Případná krátkodobá omezení budou realizována pouze o víkendech. Doba realizace je stanovena od 15. června do 31. srpna 2022.