V ulicích se montují nové hlásiče VISO

V ulicích se montují nové hlásiče VISO
10.6.2021
Město v rámci operačního programu životního prostředí realizuje nový Varovný a informační systém obyvatelstva (VISO) a rozšiřuje digitální povodňový plán pro ORP Ústí nad Labem.

 

Právě probíhá druhá etapa montáže bezdrátových hlásičů, které jsou umisťovány na sloupy veřejného osvětlení. Celkově bude nainstalováno 681 hlásičů, 1731 reproduktorů a jeden srážkoměr, který slouží k získávání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách. Projekt je rozdělen na dvě etapy, kompletně hotová je 1. etapa, jejíž dokončení a zkušební provoz proběhl v listopadu a prosinci 2020.

Smyslem projektu je zajištění základního ozvučení povodňové oblasti města prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.

Projekt je financován z prostředků EU a jeho cena je stanovena na 31 034 194 Kč s DPH, 1. etapa projektu, která byla dokončena v řádném termínu, je již proplacena (9 747 203 Kč s DPH). Projekt má být kompletně dokončen v listopadu 2021.

projekt VISO